قالب وبلاگ
» غالباً آن گذری که خطرش بیشتر است :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» قاهر العدو :: شنبه ۱۳٩٤/٧/۱۱
» میراث اویس :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۱٠
» وایه :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٥/٢۸
» مرد افکن :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱٥
» خیـــلیــــ زود :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۱٠
» کَنــــــز :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۳/٢٦
» ماهی و کوسه :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٦
» اثر هنری خدا :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٢/۳٠
» اعجاز :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٢۱
» جُـــرم :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۸
» رَجـــز :: شنبه ۱۳٩٤/۱/٢٢
» ما اینطوریائیم :: شنبه ۱۳٩٤/۱/۱٥
» نابهار :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» اطلاعیه / نا بهار :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» حساب شاه و گدا :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٦
» استعمار :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» توقیف :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» خط قرمز :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٧
» ملجأ جاماندگان :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٥
» نبض :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٤
» همقسم :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» با تو :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» الصّدّیق الشّهید :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» گرمترین روز زمستان :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸
» خلوت :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٦
» خَس :: جمعه ۱۳٩۳/٩/۱٤
» تغییــر :: یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٩
» از نسل مَلَک :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٦
» ملیکه ی شام :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳
» هنر سیاه :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٥
» قصیده ای که غزل شد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٥
» اسیــر :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٦
» سیاهپوشی :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢
» فرض محال :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۳٠
» شبیه معمّا :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۳
» مرهم :: شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٩
» چتـ ـر :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٤
» وطـنـم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٩
» طلاقـ :: شنبه ۱۳٩۳/٧/٥
» غریب خانه :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢
» شهید تاسوعا :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳۱
» قوانین مهجور :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩
» قلب سلیم :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢۳
» دلبر داشتی :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢
» به سیّد وطنم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٧
» چاووش نقاره خانه :: جمعه ۱۳٩۳/٦/۱٤
» تملّق جاهلانه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱
» لیلی مطرود :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/٥
» توبه :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
» هلال بی آسمان :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۱
» بَعد العُسر :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸
» قهرمان، اوست :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۱
» آغوش خورشید :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٦
» زینب کنار لاله ی پرپر صبور باش :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دیشب فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بابا اتاق پر شده از بوی مادرم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ای قرار دل پریشانم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دیگر یتیم های علی بی پدر شدند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» سوی تو می دوند سوار و پیاده، مست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هجران بهانه ای ست برای وصال ها :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» گل ها به عطر عود تنت گیر می دهند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» خدا به طالع تان مُهر پادشاهی زد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» خدا کند که دروغی بزرگ باشد این :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» والا مقام ! ای مادر زهرا خدیجه :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» نگذار تنهایش در این غربت پیمبر را :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» آنانکه عابدند به وقت اذان خوشند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» شب گذشته کمی خوب شد سخن می گفت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» خسته شده ؛خمیده شده ؛خون جگر شده :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» چون کبوتر، روحِ مادر، پر کشید :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بهشت را مبر از خانه ناگهان بانو :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» نوری به نسل ساقی کوثر اضافه شد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دلبری که خرید دلها را :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» مهر تو را به عالم امکان نمی دهم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دستی رسید بال و پرم را کشید و رفت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دیگر برایم دلخوشی معنا ندارد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» کس نفهمید که عُمرَش به چه مِنوال گذشت؟ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» سکوت می وزد و باد ها پریشانند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» این چشم ها به راه تو بیدار مانده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دور شمع پیکرت، گردیده ام خاکسترت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» باز هم روح الامین دارد غزل می آورد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» همان امام غریبی که شانه اش خم بود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هوای دیدن خورشید در سرم افتاد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» داغی نهفته است در این قلب پاره ام :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» مطمئن باش در این شهر پریشان نشوی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» مطمئن باش در این شهر پریشان نشوی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» و به همراه‌‌ همان ابر که باران آورد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» اینکه از زهر جفا جای به بستر دارد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بهار پشت زمستان بهار پشت بهار :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هوس کربلا زده به سرم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هوس کربلا زده به سرم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» همتراز شرف کوثر تو زمزم نیست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» همتراز شرف کوثر تو زمزم نیست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» تاج ِ شاهی ِ جهان بر سر ِ ما نوکرهاست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» جانم فدای طلعت آن پیر می فروش :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» حریم صورتتان آبروی مهتاب است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» رتبه والای انسان را شهادت لازم است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» گرچه با کپسول اکسیژن مجابت کرده اند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» جبریل شدم بال و پرم را بدهم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» توکل بر خدایت کن :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻐﺰﻝ ﺑﺴﻜﻪ ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﮔﻠﻮﯼ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﯾﺘﯿﻤﯽ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﺁﻥ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺍ ﻧﻮﺷﺖ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﮐﯽ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮﻩ ﺩﺭ ‏«ﺳﺮّ ﻣﻦ ﺭﺍﯼ‏» :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» همه جا پر از این خجسته نداست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» شعری مگر؟ که این همه شیرین بهانه ای :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» امروز که جز عشق تو پندار ندارم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﺍﺯ ﺍﺯﻝ ﺁﺏ ﻭ ﮔﻠﻢ ﮔﻔﺖ: ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻮﺛﺮﯼ ﺍﻡ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» چندیست جان به حجم تنت جا نمی شود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» زلفت اگر نبود، نسیم سحر نبود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» زلفت اگر نبود، نسیم سحر نبود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» وقتی بگو بخند تو در خانه جا نشد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بسترت را جمع کن از خانه ، بیماری بس است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» مهـدی کــه عـالمند رهیـن کـرامـتـش :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بعدِ سی سال بغض و دلتنگی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» در نگاهت غروب دلتنگی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» قیامتـی است گمانم قیامت مهدی است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» چشم تا وا می‌کنی چشم و چراغش می‌شوی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» چشم تا وا می‌کنی چشم و چراغش می‌شوی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ﺟﻮﺩ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﺯ ﮐﺮﻣﺶ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» گرچه عبد شهید بی کفنم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هر جا که خواهریست ، برادر همیشه هست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» این یا کریم مثل همه یا کریم ها :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» خاتون قم! برای شما گریه می کنم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» لب نگار که باشد رطب حرام بود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ای جانشین خون خدا، سیدالکریم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» باران گرفت و سقف مدائن نشست کرد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» سامرا سُرّ من رأی بودی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» آیه آیه همه جا عطر جنان می آید :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» آیه آیه همه جا عطر جنان می آید :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» آیه آیه همه جا عطر جنان می آید :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» در دست امام ما زمام عصر است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» وقتی کنار اسم خودت لا گذاشتی :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» من کیم تا که کنم وصف مقامات شما :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» جهان محیط وسیع عنایت است امروز :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» زمین گهواره کابوسهای تلخ انسان بود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» پدری در دم مرگ است و به بالین پسرش :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هر کس خماریِ می و صهبا کشیده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هر کس خماریِ می و صهبا کشیده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هر کس خماریِ می و صهبا کشیده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» انگور می دهند که قربانی ات کنند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» نیلی ترین رنگ ها بر پیکرش بود :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» فوج مَلَک دُور و بَرَش دارد نگارم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» باور نمی کنم که رسیدم کنار تو :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» یک اربعین گذشته و زینب رسیده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بی تو قفس با آسمان فرقی ندارد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» اربعین تو رسیده است و ز راه آمده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» اربعین تو رسیده است و ز راه آمده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ای مظهر صفات خدا أیها العزیز :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» آمده سر شکستۀ محَنت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» پس از مصیبت در، در بدر شدم ، مادر :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بر زانوی تنهایی ام دارم سرت را :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» وسط کوچه راهتان را بست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» پشت در مادر ما بال و پرش سوخت که سوخت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» بی تو به این زمین و زمان احتیاج نیست :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ما به زیر علم زهراییم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» ای خسته ی دل خسته ی آزار کشیده :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» خادمت پشت در قصر خبر می خواهد :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» دخترم گریه ی تو پشت مرا می شکند :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» هر کس خماریِ می و صهبا کشیده است :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» می شوم اشک در این قافیه دریا دریا :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» "سائل" آن کس که به خاک کف پایت نرسید :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» لب تشنه بود، تشنه ی یک جرعه آب بود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» در حقیقت رنگ غم تغییر کرد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» زهرش اثر کرد و گرفت از تو توان را :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» از پشت درب بسته کسی آه می کشد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» این­ها به جای اینکه برایت دعا کنند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» پاى عشقى فتاده از نفسم :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» نوکر حلقه به گوشیم و اسیر حسنیم :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» هجران بهانه ای ست برای وصال ها :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» هجران بهانه ای ست برای وصال ها :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کریم های دو عالم به نام زاده شدند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ابری به بارش آمد وباران عشق ریخت :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» شنبه ۱۳٩۳/۳/۳ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» خدا کند که دروغی بزرگ باشد این :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» خدا کند که دروغی بزرگ باشد این :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» السلام ای پناه مُلک و مکان :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کوفه انگار که نسبت به تو احساس نداشت :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» برحُرمتِ پیمبریم پا گذاشتند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» بیشتر از بیشتر از بیشتر :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» باز روی سر تو ریخته اند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ز راهِ آمده از خانه ی خدا برگرد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» آتش گرفت خانه سرت درد می کند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» با غربت و غم شهر کوفه همنشین است :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» با لب پاره ؛ لب بام ؛ سلامم به شما :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ناگهان سجّاده را از زیر پایش می کِشند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» پایش امضا زدند خیلی زود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» دل دل نکن که می رسد از دلبرم خبر :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کشید بند طناب و شما زمین خوردی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کشید بند طناب و شما زمین خوردی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» آسمان است و زمین دور سرش می گردد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» به غمزه ای نظرت صد مه و ستاره کشید :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» از کار غربتت گره‌ای وا نمی‌کند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» به کودکان و زنان احترام می فرمود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» نه رواقی، نه گنبدی، حتی / سنگ قبری سر مزار تو نیست :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» قسمت این بود دلت از همه جا پر باشد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» جز به دیدار حریمت دگرم مرهم نیست :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ای حضرت کریم تر از هر کریم دهر :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» بی اشک چشم روضه ی مادر نمیشود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» شعرم بدون نام تو اِنشا نمیشود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ﺩﺭ ﺭﮒ ﺭﮔﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﯼ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ﺩﺭ ﺭﮒ ﺭﮔﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﯼ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ﺩﺭ ﺭﮒ ﺭﮔﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻮﯼ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪٔ ﻣﻘﺘﻞ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» عمو! رسیدم و دیدم چقدربلوا بود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» از میان خیمه تا گودال … با سر آمده :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» دور گودال ازدحام شده :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» گـذرِ ثانیه هـا هر چه جلوتر می رفت :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» قسمت این بود بال و پر نزنی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ذکر مصیبت می‌کند: الشام الشام :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» یک شب دلم بهانه کرب و بلا گرفت :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» مشتاق توام با همه ی آسی و پاسی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» دل که با دلبر نباشد چشم تر بی فایده است :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» درد بسیار ، مداوا گریه :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» یازده بار جهان گوشه ی زندان کم نیست :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» برای بار غمت سوگوار باید شد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ﺗﯿﺮ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﺳﺪ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺨﺘﺼﺮﺕ ﻧﯿﺴﺖ :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» تا دشت‌ها هوای دلت را دویده‌ای :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» در سایه سار لطف شما پا گرفته ایم :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» آمدم آب به خیمه برسانم که نشد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ای قد بلند، در دلِ صحرا بلند شو :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» بسته از خون دلم راهِ تماشا شده است :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» گر نخیزی تو زجا ، کار ِحسین سخت تر است :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» فصل عزا شده، صاحب عزا سلام :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» فصل عزا شده، صاحب عزا سلام :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» می آئی و دوباره غمی ناب می شوم :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» روشنگر است ناله ی پشت شرارها :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» بنویسید شدم پیر اباعبدالله :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» وقت وداع از حرم نگاه پدرها :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» فروغ چشم من از چشم نیزه ها افتاد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» خبر مرگ ز چشم نگران بدتر نیست :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» تو را به دست گرفته به آسمان بدهد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» به دست باد نده ، اختیار گیسو را :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کبوتر دل من بی قرار می چرخد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کبوتر دل من بی قرار می چرخد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» تو آمدی ستایش بت بی اثر شود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» سحر خیزان بپا خیزید صاحبخانه می آید :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» گنجشک پر، جبریل پر، بابا... سه نقطه... :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» طفل ویرانه شدن زار شدن هم دارد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» با غم که هم مسیر شدم در سه سالگی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» هنگام رفتن تو چه لشکر شلوغ شد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» می نویسم به چشم تر مادر :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» برگ و برت دست کسی برگ و برم دست کسی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» کسی که فانی عشق است سر نمی خواهد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» من با تو زندگی نکنم پیر می شوم :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» عــاقبت آه کشیــدم نفس آخـر را :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» زخمیِّ زهری بود و بر غم مبتلا بود :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» باید گریست با همه ی ناله دارها :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» امشب از آسمان چشمانت :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» روزی که بادهای مخالف امان نداد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» یک طرف کاغذ و یک سو قلمش افتاده :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» یک لحظه شدیم خیره تا در چشمت :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۳
» می آئی و دوباره غمی ناب می شوم :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» حالا که غیر از چشم های تر نداری :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» بی فایده ست روضه و ماتم بدون تو :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» از جان خود اگر چه گذشتم به راحتی :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» روی دستش، پسرش رفت، ولی قولش نه! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» این آبها که ریخت، فدای سرت که ریخت :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» ای کاش این غزل و غمش ابتدا نداشت :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» چرخید شمر تعزیه، شاعر دلش شکست :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» ز سنگ جفا جوجه را پر شکست :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» بنویسید شدم پیر اباعبدالله :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» سخت است وقتی روضه وصف دختری باشد :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» تن من را به هوای تو شدن ریخته اند :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» هجران گرفته دور و برم را برای چه؟ :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» بهترین بنده ی خدا زینب :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» ابری شدم به نیت باران شدن فقط :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» حرف ناگفته چشمان ترش بسیار است :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» گر نخیزی تو ز جا ، کار حسین سخت تر است :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» در علقمه صدایِ دو مادر به تو رسید :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» آب میخواهد چه کار؟ آب آورش را پس دهید :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» دور گودال ازدحام شده :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» دور گودال ازدحام شده :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» یک نفس آمده ام تا که عمو را نزنی :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» او تا رسید گریۀ دنیا شروع شد :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» با احتیاط لاله ی ما را پیاده کن :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» دلِ من غرق تمناست بیا برگردیم :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» دلِ من غرق تمناست بیا برگردیم :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» کاروان سلاله های خدا :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» اینجا که ذوالجناح زمین گیر می شود :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» بنویسید شدم پیر اباعبدالله :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» بنویسید شدم پیر اباعبدالله :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» قدم به راه بیابان نزن، به کوفه نیا :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» ای داغدار اصلی این روضه ها بیا :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» به نام شغل شریف تمام نوکرها :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» وقتی تمام صاعقه ها را جنون گرفت :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» تن کـه بـیـمـار طبیبان شد دچـارش بهتر است :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» پیراهن عزای تو "جوشن کبیر" ماست :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» ﺣﺴﯿﻦ! ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭼﺸﻤﯽ٬ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺩﺍﺭﻡ: :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» داری از قصد می زنی یک ریز :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» روز الست، روز ازل، لحظه های عشق :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢
» مرهم حریف زخم زبان ها نمی شود :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» جبریلی و هر آینه عرش است کنارت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» شعر من از کرم اوست که ارزش دارد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» من که دائم پای خود دل را به دریا می زنم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» باید به همان سال دهم برگردیم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» سنگ است دلم عشق علی سنگ نوشته :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» باز مرغ غزلم میل پریدن دارد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» کار من نیست که بنشینم و املات کنم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چشم وا کن احد آیینه ی عبرت شد و رفت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» با سلامی به محضرت آقا :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» همه ی قافیه با شمر به هم می ریزد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» هنگامه ی غم آمده فابک علی الحسین :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» از سوز زهر پیکرم آتش گرفت و سوخت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» صورتی زرد شده وقت سفر معلوم است :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» نگاه کودکی ات دیده بود قافله را :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» دلی شکسته و چشمی ز گریه، تر دارم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» پلکی به هم زد آدم و ناگاه دید هست :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» ذوق و شوق و طراوت ام با تو :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» گلدسته هایِ مرقدتان پایه هایِ عرش :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» بی پرده نیست «هو» که به«یا هو» طلب کنم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چه خوب شد عرفه دلبرم صدایم کرد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چون خدا طالب گدا شد باز :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» عشق رسوایی محض است که حاشا نشود :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» مریض آمده اما شفا نمی‌خواهد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» امروز به کوی تو گرفتار زیاد است :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» این من و هجر تو و حال به هم ریخته ام :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» قدم آهسته میگرفتم تا :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» خاک حرم رسید، دوا نیز داده شد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» عده ای بی سر و پا دور و برش خندیدند :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» کوری آمد وسط صحن تو، بینا برگشت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» از دست چشم های تو، بین دو راهی ام :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» نیست گاهی، هیچ راهی، جز به شاهی رو زدن :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» هر چند کشیدند به تعیین تو حدها :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» دست و دل باز، از سر و رویش مشخص میشود :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» خانه‌های آن کسانی می‌خورد در، بیشتر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» سر را ز خاک حجره اگر بر نداشتی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» گنبدت از هر کجای شهر سوسو می کند :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» در این قبیله که سن کم و زیاد یکی ست :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» تکان گریه ی سختی به شانه ها دادی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» باز هم غیرت کبوترها :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چشم در چشم تو می دوزد و بد می خندد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» وقت رفتن به کنارت پدری می خواهی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» غربت هیچ کسی مثل تو مولا نشود :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» ید موسی و مسیحائیِ عیسی دارد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» دلم سه شنبه شبی باز راهی قم شد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» از شب میلاد تو اینگونه حاصل می شود :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» هر کس به احترام مقام تو خم نشد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» بدون ماه قدم می زند سحر ها را :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» دنیا بدون روضه آقا جهنم است :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» ما را نظر دوست خدا باورمان کرد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» به من نگو برو از دور قتلگاه برو :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» "مَسنَد نِشین مُلکِ سُلِیمان رقیه است" :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» هی دست می‌رود به کمرها یکی یکی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» آرام کن به جامی شور و نوای ما را :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» من قیامت جلوی حرمله را میگیرم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» بسم رب تمام شاعرها :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» دلم گرفته بهانه، سلام شاه نجف :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» هر آنچه ساخته بودم همش خراب شده :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» کاش می شد بگذارند مهیا گردد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» باز روی سر تو ریخته اند :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» شب جمعه به لب نوا دارد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» سرود ولادت حضرت معصومه :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» سائل لطف نوشتند بنی آدم را :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» آنان که عاشقند به دنبال دلبرند :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» دست مرا گرفت و به دست قلم گذاشت :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
» وداع .. :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱
» مریض بیت معزّا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» ایران ِ وهّابی :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» سنگ و سگ :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٩
» نشسته ام و .. :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» یک کامنت و یک دنیا جواب :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» جای پای تو :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» شاخه ی دهم طوبی - سرپرست خلقت :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» برائت :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» پـرچم زهــرا (س) :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» فرار ابرها :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٤
» فرزند ناخلف (شعر) :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» اندر فواید عُمَرکشون :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» شاخه ی نهم طوبی - گوش و چشم و قلب پیغمبر :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» خـُـســر :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» رفیق مشهدی :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» گرمترین روز زمستان :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٩
» شاخه ی هشتم طوبی - تمام زهد :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧
» گنبد ابری شهر من :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳
» شاخه ی هفتم طوبی - رمز خوشبختی :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» شاخه ی ششم طوبی - شفاعت درست :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» شاخه ی پنجم طوبی - رقیه (سلام الله علیها)، افسانه یا واقعیت؟ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸
» اولین روز صفر / سخت ترین روز سفر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳
» شاخه ی چهارم طوبی - اعتماد به خدا :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٠
» درود بر تحریم ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥
» محرّمزاده :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» شاخه ی سوم طوبی - حجّ مَعَ النّبی :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» شاخه ی دوم طوبی - نفسُ المطمئنّه :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸
» شاخه ی اول طوبی - ذبح عظیم :: جمعه ۱۳٩٢/۸/۱٠
» بهانه گیری :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦
» شاخه های طوبی :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٤
» آغوش علی (ع) :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/٢
» آبروداری :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» هی، کابوی! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
» آئین همسرداری و همسر نداری :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» خانه ی امّید :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦
» حفظ اجر عمل :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» شعبان بی مخ های انقلاب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٠
» محاسبه ی نفس :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شاه بیت شعر خدا :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٤
» کمک بی منّت + حفظ عزّت :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» همّت عالی :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٦
» خوبی در برابر بدی :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٩
» مدافعان حرم :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» محافظت از اعمال خیر دیگران :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢
» هزینه های ریالی چادری بودن :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۸
» أهمُّ فی الأهم :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٦
» مادر و ناپسری اش :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٢
» جوانمردی :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۸
» نعم المولی :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٤
» عدم تلافی ظلم :: شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٢
» حبیبتی زهرا (س) :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٥
» جانِ مادر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» مادر امّت :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» علاج واقعه :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
» زندگی مجاهدانه - خضوع عالمانه :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٢۱
» سازش ناپذیری :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱٥
» مسافر بهشت :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٧
» نفتی باش :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٤
» دندان بی نان :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢
» کارگزار خدا :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» مالک اشتر همیشه هست :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸
» لگد به افتاده :: جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
» سوسک کش ها به بهشت نمیروند :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» اطاعت از شوهر :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» حفظ کرامت انسانی :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۱
» لباس پیشوا :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٤
» دست راست رهبر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» اجتناب از فزع :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٧
» فدائیان ابوتراب :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢
» عدم طلب کمک :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٠
» قداره کشی برای سلفی ها :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٦
» حلالـ ـخواری :: جمعه ۱۳٩٢/٢/۱۳
» دل قابل :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۱
» خداحافظ حیات .. :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٩
» اهداء عزّت :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٦
» اُمّ بی بنین :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» انفاق علم :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» آغوش خدا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱/٢٧
» قنوت زخم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٢
» انـ ـقـ ـطـ ــ ــ ـاع :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۱
» خانه به دوشی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» امر مادر، پابوسی پدر :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» خاطره ای بوسیدنی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» محبوبترین مبغوض :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» زندگی سگی :: شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٥
» آلاله های رفتنی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢
» دو رو و دو زبان :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱
» دشنام خوری و دشمن بخشی :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» عرض سلام با زبان بی زبانی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» سبک زندگی اسلامی :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» وداع با پرونده لهسازی .. :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» ردّ فقه قیاسی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» تبریک بیجا :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢
» مدافعین مهاجم :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» قریب بعید :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» وداع و سلام :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» نَفَس نَفَس ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» شهادت کُشی :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» بین الطلوعین ظهور :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢
» لیتَنی کنت عَمیاء :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٩/٢۸
» دویدنِ چشم بسته :: شنبه ۱۳٩۱/٩/٢٥
» غریب الغرباء :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٠
» آهااای دانشجوها ! :: جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٧
» دهان های بی چاک :: یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٢
» أهل القُری :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۸
» جسم محترم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢
» دو روهای مدعی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۸
» جوان سینه زن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢۳
» 76 ولایت گریز :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ولی نشناسی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱
» حرز کبیر :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٠
» رعیت :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٦
» عرفات تشنه کامان :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢
» تقدس زوری :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
» گوشه های شش گوشه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٦
» فرزند شیر :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» عمامه ای ها :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٢
» بدترین سروده :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٩
» دزدی، تحت لوای پلیس :: جمعه ۱۳٩۱/٧/۱٤
» عذاب صدهزار نفری :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۱
» خوش رقصی شرق، برای غرب :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» لطف بزرگ من به آل هاشمی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/٤
» گناهکاران توبه فرما :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳۱
» کتب اهل تسنن و سوژه بخشی به یهود :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٧
» شیعه ی صادق :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٢
» راز سجاد شاکری :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» لِهسازی ارزشها با نقش آفرینی ارزشی ها :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» نفَسی که قطع شد :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» غصّه هر شب تو :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٦
» ترک گناه - حقیقت عرفان :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» فرصت پرواز :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» تنبیه میرداماد :: شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸
» اهداء موشک :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥
» مَن اُحِــبُّـــه شَهیــدُ . . . :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» لیلة القدر یعنی . . . :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
» لیست خرید امام صادق (ع) :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥
» آقای بی حرم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢
» غربت یک سرویس خبری :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸
» دم از علی (ع) مزن !! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
» هنوز حرمله زنده است !! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱
» بین الطّلوعین، ساعتی از ساعات بهشت :: جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

" بین الطلوعین " یعنی فاصله‌ی زمانی بین دو طلوع مقدس؛ یعنی فاصله‌ی بین طلـوع سر بریده‌ی حضرت خورشید بر فراز نیزه، و طلوع پرچـم " یالثــارات الحسیـن " بـر فــراز خانه‌ی کعبه. و مــا اکنون در بین الطّلوعیـن به سر میبـریم! به طلوع اول که نرسیـدیم؛ امــا طلوع دوم در راه است. نکند خوابمــان ببرد و بعد از طلوع،از خواب بیدار شویم! که دیگــر آنگاه نماز قضا شده و واجبی مغفول مانده. اصلا اگر خوابیدن در "بین الطلوعین" بـرای همه مکروه است، برای خونخواهـان حسین حرام تر از حرام است !! نکند خواب باشیم، خواب بمانیم و بعد که بیدار شدیم ببینیم به جــای پرچـم "یالثـارات الحسیـن" سـر امــاممــان بـر نیــــزه رفتـه باشد . . .
موضوعات وب
امکانات وب